Foto
Per ampliar o veure mes fotos faci click sobre les imatges.

Mides

Preguntes freqüents

Elevadors verticals de curt recorregut

Liftboy

Característiques

Quan els ascensors per escales són innecessaris ja que la diferència entre alçades és massa petita-el LIFTboy és la solució més òptima.

La plataforma vertical LIFTboy ha estat dissenyada pel seu funcionament en interiors o exteriors, amb un pes de només 52,5 kg. pot ser moguda amb facilitat, ens ofereix una solució perfecta per als casos d'urgència. La plataforma elevadora es controla amb un comandament connectat amb un cable en espiral que pot ser recolzat fàcilment a les baranes. La rampa garanteix un accés fàcil a la plataforma elevadora, igualment, en la posició de plegat, la rampa serveix com a barrera de seguretat. L'elevació de l'ascensor és impossible quan la rampa es troba desplegada.

Taula técnica

Versions 12
Càrrega 180kg180kg
Velocitat 10mm/seg.10mm/seg.
Elevació max. 595mm830mm
Pes 52,5 kg71,5 kg
Alimentació 220 V monofàsic.220 V monofàsic.
Longitud inter. 1170mm1499mm
Amplada inter. 710mm785mm
Longitud externs. 1180mm1505mm
Amplada externa. 810mm890mm
Seguretat Vores i baranes de seguretatVores i baranes de seguretat

Especificacions

Tots els productes amb homologació CE

telefonpeuAv. Andorra, 5-7 · 08700 IGUALADA Barcelona · Tel. 93 803 68 34 · info@moutec.com